Close

Aquesta página web es una bona opció per a que la gent sigui consicient del que tenim els ecosistemes de Castelldefels a part de com afecta la contaminació al nostre voltant i de la fauna i la flora del nostre territori. El nostre principal objectiu, és aquest, la conienciació.